• İletişim

  bilgi@degerinibilin.com

  -

  0212 553 44 10

Gayrimenkul Değerleme

Gayrimenkul Değerleme

Gayrimenkul değerleme faaliyeti, bir gayrimenkulün, gayrimenkul projesinin veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların belli bir tarihteki muhtemel değerinin bağımsız ve tarafsız olarak takdirini ifade eder. Piramit, lisanslı ve yetkin insan kaynağı ile kişi ve kurumlardan gelecek talebin türüne ve içeriğine göre, genel kabul görmüş değerleme metotlarını kullanmak, mesleğin gerektirdiği standartlara ve etik kurallara bağlı kalmak suretiyle gayrimenkul değerleme raporları hazırlar ve ilgililerine sunar. Mesleğin icrasında, güvenilir kaynakların verilerini kullanır ve yorumlar.

Değerleme raporlarının kullanıldığı alanlar ;

 • Gayrimenkulün el değiştirmesine yönelik (alım-satım , takas ) işlemlerde
 • Hukuki işlemlerde (mal paylaşımı , boşanma )
 • Gayrimenkule bağılı hak ve faydaların tespitinde
 • Üst hakkı değeri tespiti
 • Sigorta ve vergi işlemlerinde teminat amacıyla
 • Bayilik veren kurumların teminat işlemlerinde,
 • Firmaların şube yeri/temsilcilik açma isteği doğrultusunda fizibilite çalışması ve kira değeri tespiti işlemlerinde
 • Kira kontratlarının yenilenmesi işlemlerinde
 • Firmaların aktiflerinde yer alan gayrimenkullerin değerleme işlemlerinde
 • Geçmişe dönük gayrimenkullerin değer tespiti,
 • Şirketlerin birleşme ve ayrılma durumlarında mevcut gayrimenkullerin değer tespitinde,
 • Gayrimenkullerin en iyi ve en verimli kullanım analizi sonucunda proje geliştirmesi
 • Pazar araştırması ve analizi
 • Kentsel dönüşüm projeleri kapsamında şerefiyelendirme ve değer tespiti ,
 • Makine ve teçhizat