HIZLI MENU

Departmanlarımız

Afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere iyileştirme, tasfiye ve yenileme işlemleri ile ilgili olan departmandır. Riskli yapıya dönüşmüş olan taşınmazların değer tespiti ve hak sahiplerinin haklarının belirlenmesi, yeni proje ile eskisi arasındaki şerefiye farkının tespit edilmesi, hak sahiplerine, müteahhit firmalara ve ilgili kamu kurumlarına danışmanlık yapılması faaliyetleri yönetilmektedir. Kentsel döşüm uygulamaları dışında inşaat projeleri de aynı departman çatısı altında yapılmaktadır. Yarım kalmış veya teklif aşamasındaki projelerin değerleme çalışmaları, yeni proje çizimi ve inşaat seviye tespitleri hizmetleri verilmektedir.