Page 10 - PİRAMİT EYLÜL
P. 10

TEKNİK SÖZLÜK       GAYRİMENKUL : Arazi, arsa, bağımsız bölüm gibi bir yerden bir yere taşınamayan,yerinde sabit duran
       şeylerdir. Bu nedenle taşınmaz mal da denmektedir. Gayrimenkul kayıtları kadastro gören yerlerde tapu
       sicilinde, kadastro görmeyen yerlerde zabıt defterlerinde tutulmaktadır. Tapusu olmayan gayrimenkullerin
       devri zilyetlik hükümlerine göre harici senet veya noterde yapılmaktadır.

       GECEKONDU : İmar ve yapı işlerini düzenleyen mevzuata ve genel hükümlere bağlı kalınmaksızın,
       kendisine ait olmayan arazi veya arsalar üzerinde sahibinin rızası alınmadan yapılan izinsiz yapı demektir.


       GEÇİCİ ŞERH : Yapılacak olan bir tapu işleminde ayni hakkını ispat veya eksik belgesini tamamlaması için
       ilgilisine süre verilerek mevcut hakları tehlikeli bir gelecekten kurtarma düşüncesine dayanan bir hukuki
       müessesedir.

       GENELGE : Ülke çapında bir sorunu gidermek ve müdürlükleri aydınlatmak amacıyla merkezi idare
       tarafından bir sıraya göre yayınlanan genel emirlerdir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 3045 sayılı
       Kuruluş Kanununun 28.Maddesindeki düzenleme görev ve yetkisine istinaden bağlı birimlerinin
       sorunlarını genelgelerle çözmeye çalışmaktadır. Genelgeler yönetmelik, tüzük ve kanunlara aykırı olamaz.
       Bölge Müdürlüklerinin de genelge yayınlama yetkisi vardır.

                   BÖLGELERİMİZ        Genel Müdürlük            Başkent Bölge              Ege Bölge
         Akdeniz Bölge             Körfez Bölge            Karadeniz Bölge

       Güneydoğu Anadolu            Orta Anadolu           Doğu Anadolu Bölge
           Bölge
       Pİ R A Mİ T   B Ü L T E N                      E Y L Ü L   2 0 2 1   |   9
   5   6   7   8   9   10   11   12