HIZLI MENU

Kentsel Dönüşüm Danışmanlığı

16.05.2012 tarih 6306 sayılı AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUNda belirtilen afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere iyileştirme, tasfiye ve yenilemeler ile ilgili yapılan danışmanlık faaliyetlerinin bütünüdür.