HIZLI MENU

Makina ve Techizat Değerleme

İşletmelerin sahip oldukları tesislerde bulunan makine parkları ve bunu oluşturan; makine, techizat, taşıt, yardımcı araç/gereçlerin, ekspertizi ve raporlanması çoğu zaman bir yasal zorunluluk ve bazen da finansal raporlamalar için bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmaktadır. Piramit Değerleme uzman ekibi tarafından yapılan inceleme sonucunda, sanayi tesisini oluşturan ekipmanları cins, adet, çeşit, güncel durum, yıpranma durumu, makinaların; yaşları, kapasiteleri, malzeme kalitesi, dayanıklılık, menşei, teknik özellikleri, piyasada tanınırlılığı, birincil ve İkincil el değerleri, marka, model ve tipleri, ikincil el piyasada talep görüp görmedikleri incelenerek Makine Teçhizat Değerleme Raporları oluşturulmaktadır.